26911 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


twijfelwoorden | as, like

De voorzetsels as en like worden weleens met elkaar verward, omdat we er in het Nederlands geen verschillende woorden voor hebben.

 

 

As

Het voorzetsel 'as' geeft een beroep, rol of functie aan, of waarvoor iets gebruikt wordt:

  • He is working as a supervisor. (Hij werkt hier als supervisor.)
  • I have to start as a beginner. (Ik moet starten als beginner.)
  • The monkey used a stone as a hammer. (De aap gebruikte een steen als hamer.)

 

Like

Het voorzetsel like betekent 'net zoals' met de ondertoon 'maar het is niet echt zo':

  • She is acting like a queen. (Ze gedraagt zich als een koningin.)
  • He can sing like Elvis. (Hij kan zingen als Elvis)

 


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff