26911 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


twijfelwoorden | some, any

Some en any betekenen allebei wat / een enkele / een paar.

 

Some

Je gebruikt some in bevestigende zinnen.

 • There are some apples left.
  (Er zijn nog een paar appels over.)
   
 • I'd like some bananas.
  (Ik wil een paar bananen.)

 

Any

Je gebruikt any in ontkenningen en in de meeste vragen (vaak waar meerdere mogelijkheden zijn).

 • Have you got any suggestions?
  (Heb je (enige) suggesties?)
   
 • I haven't got any idea.
  (Ik heb geen (enkel) idee.)

 

Niet any, maar some

Bij vragen waarbij het waarschijnlijk is dat het antwoord 'ja' is, gebruik je some in plaats van any. Ook gebruik je some in vragen als je iemand iets aanbiedt:

 • Could I have some bread, please?
  (Kan ik wat brood krijgen?)
   
 • Would you like some tea?
  (Wil je (wat) thee?)

 

Niet some, maar any

In bevestigende zinnen met ontkennende woorden (zoals never, without, hardly) gebruik je any in plaats van some:

 • I have never had any problems.
  (Ik heb nooit (enige) problemen gehad.)
   
 • He went on a world trip without any concrete plans.
  (Hij ging op wereldreis zonder (enige) concrete plannen.)
   

Any en every

Any betekent ook "elke willekeurige":

 • You can choose any card.
  (Je kunt elke kaart kiezen.)

Zowel any als every kun je vertalen met elke/iedere, maar "you can choose every card" suggereert bijna dat je alle kaarten kiest en niet een van de vele.

 

De gangbare formulering "you can choose any card" zou je kunnen vertalen met de wat deftige formulering "om het even welke kaart" of "eender welke kaart", maar in de Nederlandse spreektaal is "elke kaart" veel gebruikelijker. In het Nederlands is dan duidelijk dat het niet de bedoeling is dat je alle kaarten kiest. In het Engels maak je dat onderscheid door any te gebruiken.

 

 

Afgeleide woorden van any en some

Naast some en any zijn er ook veel andere woorden die je met some en any maakt, zoals:

 • someone en anyone
 • somebody en anybody
 • something en anything
 • somewhere en anywhere

Je gebruikt deze woorden op dezelfde manier als some en any.

 

 

Each en every

De woorden each en every betekenen allebei 'elke', maar er is wel een klein verschil. Bij 'each' ligt de nadruk op 'een voor een', elk afzonderlijk. Soms is het betekenisverschil erg klein.

 • Each car driver was checked by the police.
  (Elke chauffeur werd gecontroleerd door de politie.)
   
  The teacher gave each student a personal comment.
  (De leraar gaf elke student een persoonlijk commentaar.)
   
  Each year we go to France.
  (We gaan elk jaar (weer) naar Frankrijk.)
   
 • Every car driver was checked by the police.
  (Alle chauffeurs werden gecontroleerd door de politie.)
   
  Every student liked this teacher.
  (Alle studenten vonden deze leraar aardig.)
   
  Every year we go to France.
  (We gaan elk jaar naar Frankrijk.)

 

 


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff