29397 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 07-12-2023 (niveau 3)eerdere test 07 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 07-12-2023 zo ingevuld:(Had de moordenaar maar wat berouw getoond.)
If only the killer ........ some remorse.


shows
2 % (afgerond)has shown
92 % (afgerond)had shown 
5 % (afgerond)showed

Na 'if', 'if only' en 'wish' gebruik je de past perfect als je wilt verwijzen naar gebeurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden.
Het voltooid deelwoord van 'show' is 'shown' of 'showed'. In deze opgave zou 'had showed' dus ook mogen, maar die keuzemogelijkheid stond er niet bij.
Zie ook de pagina see - saw - seen......... books are lying on the table?


16 % (afgerond)Who's
84 % (afgerond)Whose 

Whose betekent van wie, who's is een afkorting van 'who is' of 'who has'.
Zie ook de pagina whose, who's, whom.Een Engels woord voor 'aansprakelijk' is ........ .


11 % (afgerond)pliable
84 % (afgerond)liable 
1 % (afgerond)speechless
5 % (afgerond)libellous

pliable = buigzaam
speechless = sprakeloos
libellous = lasterlijk

Zie ook de pagina Links.The students took an extracurricular course in ........ .


5 % (afgerond)pealeography
25 % (afgerond)paeleography
66 % (afgerond)palaeography 
4 % (afgerond)pelaeography

De juiste spelling van het woord is 'palaeography' (paleografie, de studie van oude schrijfwijzen).

Amerikaans-Engels: paleography.

extracurricular = buitenschools, buiten het normale lesprogramma
Zie ook de pagina accessible.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff