MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 26-06-2019 (niveau 2)eerdere test 26 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 26-06-2019 zo ingevuld:He ........ over the expensive vase, when he reached for the sugar.


63 % (afgerond)nearly knocked 
28 % (afgerond)was nearly knocking
8 % (afgerond)nearly knockt

De verleden tijd van to knock is knocked.
Een handeling die kort duurt, zoals omstoten of stukvallen krijgt nooit de verleden tijd in duurvorm (was knocking).
Zie ook de pagina verleden tijd.(Zie je die mooie vogel in de bosjes?)
Do you see that beautiful bird sitting in the ........ ?


1 % (afgerond)bushe's
33 % (afgerond)bush
66 % (afgerond)bushes 

Woorden zoals "bush" die eindigen op een sisklank krijgen in het meervoud -es in plaats van -s.
Zie ook de pagina banks, houses.Het Engelse woord voor "persoonlijk" is ........ .


69 % (afgerond)personally 
7 % (afgerond)personnaly
13 % (afgerond)personaly
11 % (afgerond)personnally

Dit is een weetwoord.
Zie ook de pagina accessible.It's usually hotter in August ........ in May.


19 % (afgerond)then
81 % (afgerond)than 

Je gebruikt "than" in een vergelijking: beter dan, groter dan, etc. In alle andere gevallen gebruik je "then".
Zie ook de pagina than, then.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers