MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 18-01-2022 (niveau 2)eerdere test 18 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 18-01-2022 zo ingevuld:My brother's car is so unreliable, he often ........ go by train in the morning.


6 % (afgerond)should
93 % (afgerond)has to 
1 % (afgerond)mustn't

"Have to" betekent moeten.
Zie ook de pagina hulpwerkwoord.Katie is very good ........ tennis.


45 % (afgerond)in
13 % (afgerond)with
41 % (afgerond)at 

"Goed zijn in" wordt in het Engels vertaald met "being good at".
Zie ook de pagina look after.(Uitdrukking: ondanks tegenspoed toch opgewekt blijven.)
Every ........ has a silver lining.


1 % (afgerond)mushroom
4 % (afgerond)snowflake
25 % (afgerond)raindrop
70 % (afgerond)cloud 

Deze uitdrukking betekent: Achter de wolken schijnt de zon.
Letterlijk: elke wolk heeft een zilveren randje.
Zie ook de pagina cats and dogs.Een betekenis van het Amerikaans-Engelse woord 'garbage' is ........


86 % (afgerond)afval 
5 % (afgerond)gewaad
2 % (afgerond)tuincentrum
7 % (afgerond)werkplaats

garage, barn = werkplaats
garb = gewaad
garden center = tuincentrum
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers