MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 12-08-2022 (niveau 2)eerdere test 12 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 12-08-2022 zo ingevuld:(Stom van me dat ik zijn advies niet heb opgevolgd.)
I ........ have followed his advice, how stupid of me.


12 % (afgerond)had to
4 % (afgerond)must
84 % (afgerond)should 

Je gebruikt "should have" + voltooid deelwoord om aan te geven dat iets had moeten gebeuren, maar niet is gebeurd.
Zie ook de pagina hulpwerkwoord.The politician was ........ for his radical statements.


1 % (afgerond)infamos
90 % (afgerond)infamous 
9 % (afgerond)imfamous
1 % (afgerond)imfamos

De juiste spelling van het woord 'berucht' is 'infamous'.
Zie ook de pagina accessible.(Maak de uitdrukking af.)
When in ........ , do as the ........ do.


85 % (afgerond)Rome - Romans 
2 % (afgerond)Spain - Spaniards
9 % (afgerond)Paris - Parisians
4 % (afgerond)London - Londoners

Deze uitdrukking betekent: als je op bezoek bent in een ander land/als je te gast bent bij mensen van een andere cultuur, dan behoor je je aan te passen.
Letterlijk: als je in Rome bent, doe dan als de Romeinen.
Zie ook de pagina cats and dogs.Een betekenis van het Engelse woord 'exploitation' is ........


3 % (afgerond)opsporing
12 % (afgerond)verklaring
63 % (afgerond)uitbuiting 
22 % (afgerond)onderzoek

exploration = onderzoek
detection = opsporing
explanation = verklaring
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers