MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 27-05-2024 (niveau 2)eerdere test 27 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 27-05-2024 zo ingevuld:We ........ for a nearby Coldplay concert for ages, but we still haven't had the opportunity.

13 % (afgerond)waited
80 % (afgerond)have been waiting 
7 % (afgerond)are waited

De voltooid tegenwoordige tijd in duurvorm ("has/have been" + werkwoord + -ing) kun je gebruiken om aan te geven dat iets is begonnen in het verleden wat nu nog steeds voortduurt.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Marie is a ........ girl.

98 % (afgerond)pretty 
1 % (afgerond)prety
prettily

Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over het zelfstandig naamwoord (een woord waar je vaak "de/het/een" voor kunt zetten).
Zie ook de pagina silent - silently.The football match was a great ........ .

3 % (afgerond)disappointmant
13 % (afgerond)disapointment
14 % (afgerond)dissapointment
71 % (afgerond)disappointment 

De juiste spelling van het woord 'teleurstelling' is 'disappointment'.
Zie ook de pagina accessible.(Het tijdschrift van deze maand zal verkrijgbaar zijn op stations.)
........ will be available at railway stations.

17 % (afgerond)This months' magazine
2 % (afgerond)This months's magazine
73 % (afgerond)This month's magazine 
9 % (afgerond)This months magazine

Je gebruikt 's bij uitdrukkingen die tijd aanduiden.
Zie ook de pagina Danny's bike.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers