28745 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 15-04-2024 (niveau 1)eerdere test 15 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 15-04-2024 zo ingevuld:(Harold werkt hier al tien jaar.)
Harold ........ here for ten years.


21 % (afgerond)worked
59 % (afgerond)has worked 
14 % (afgerond)work
6 % (afgerond)have worked

De voltooid tegenwoordige tijd bestaat uit "have/has" + voltooid deelwoord. Bij een regelmatig werkwoord zoals "work" maak je het voltooid deelwoord door -ed aan het werkwoord toe te voegen. Je gebruikt deze vorm onder andere om aan te geven dat iets in het verleden begonnen is en nu nog aan de gang is.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.(Ik moet deze knoop opnieuw leggen, want hij is te los.)
I need to tie this knot again, because it's too ........ .


27 % (afgerond)lose
5 % (afgerond)lost
69 % (afgerond)loose 

'lose' is verliezen, 'loose' betekent los.
Zie ook de pagina loose, lose.I have always been ........ quantum physics.


6 % (afgerond)interested to
3 % (afgerond)interested on
82 % (afgerond)interested in 
9 % (afgerond)interested at

'Interested in' (betekenis: interesse hebben in) is een vaste combinatie.
Zie ook de pagina look after.(Is hij een vriend van Marks zus?)
Is he a ........ of Mark's sister?


freinde
2 % (afgerond)freind
6 % (afgerond)frend
92 % (afgerond)friend 

De juiste spelling van 'vriend' is 'friend'.
Zie ook de pagina accessible.TOTAALRESULTAAT:
76% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff