29397 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 07-12-2023 (niveau 1)eerdere test 07 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 07-12-2023 zo ingevuld:(Ik ben nu de afwas aan het doen.)
I ........ the dishes at the moment.


does
have done
93 % (afgerond)am doing 
6 % (afgerond)do

Je gebruikt de tegenwoordige tijd in duurvorm ("to be" gevolgd door een werkwoord + -ing) voor iets dat nu aan de gang is of wat iemand nu aan het doen is.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.(Er zijn veel fietsen in Nederland.)
There are a lot of ........ in the Netherlands.


93 % (afgerond)bicycles 
3 % (afgerond)bicycle's
3 % (afgerond)bicycles'
1 % (afgerond)bicycle

Het woord "bicycle" heeft een regelmatig meervoud. Er komt dus een -s achter het enkelvoud. Let op: je gebruikt in het Engels nooit -'s in het meervoud!
Zie ook de pagina banks, houses.(Je weet dat ze erg dol op je is, toch?)
You know, she is very ........ you, right?


1 % (afgerond)fond by
93 % (afgerond)fond of 
6 % (afgerond)fond at
fond in

'Fond of' (betekenis: dol op) is een vaste combinatie.
Zie ook de pagina look after.(Er is wat melk in de koelkast.)
There is ........ milk in the fridge.


94 % (afgerond)some 
6 % (afgerond)any

"Some" en "any" betekenen allebei "wat/enkele/een paar". Je gebruikt "some" in bevestigende zinnen en "any" in ontkenningen en de meeste vragen.
Zie ook de pagina some, any.TOTAALRESULTAAT:
93% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff