28654 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


bijv. naamw., bijw. | big - bigger - biggest

Om dingen of mensen te beschrijven gebruik je bijvoeglijke naamwoorden, zoals small / clever / beautiful / nice / tall.

 

Je kunt er vergelijkingen mee maken door ze in de vergrotende en overtreffende trap te zetten, net als in het Nederlands groot - groter - grootst.

 

 

Eén lettergreep

 

Bijvoeglijke naamwoorden van één lettergreep

krijgen -er en -est:

 

kind (aardig)

kinder

kindest

small (klein)

smaller

smallest

tough (taai, ruw)

tougher    

toughest

rich (rijk)

richer

richest

cool (koel)

cooler

coolest

 

Bij bijvoeglijke naamwoorden van één lettergreep

die eindigen op a/e/i/o/u + een medeklinker

wordt de laatste letter verdubbeld + -er en -est

 

hot (heet)

hotter

hottest

big (groot)

bigger

biggest 

 

Bijvoeglijke naamwoorden van één lettergreep

die eindigen op -e, krijgen -r en -st:

 

large (groot) 

larger 

largest 

 

 

Twee lettergrepen 

 

Bijvoeglijke naamwoorden van twee lettergrepen

die eindigen op -er, -ow en -y

krijgen -er en -est óf more ... en most ...

 

clever (slim)

cleverer /

more clever

cleverest /

most clever

shallow (ondiep)

shallower /

more shallow

shallowest /

most shallow

 

Dit geldt ook voor woorden van twee lettergrepen waarvan

de klemtoon op de laatste lettergreep valt: 

 

polite (beleefd)

politer /

more polite

politest /

most polite

 

Bijvoeglijke naamwoorden van twee lettergrepen

die eindigen op -e, krijgen -r en -st of more ... en most ...

 

simple (simpel)

simpler /

more simple

simplest /

most simple

 

Bijvoeglijke naamwoorden van twee lettergrepen

die eindigen op -y,

krijgen -ier en -iest maar soms mag ook more ... en most ...

 

funny (grappig) 

funnier 

funniest 

dirty (vuil)

dirtier /
(more dirty)

dirtiest /
(most dirty)

happy (blij)

happier /
(more happy)

happiest /
(most happy)

silly (raar)

sillier /
(more silly)

silliest /
(most silly)

 

Ook de volgende woorden kunnen

zowel -er / -est krijgen als more ... / most ...

 

common 

commoner /

more common

commonest /

most common

cruel 

crueller
(US: crueler)/

more cruel

cruellest
(US: cruelest)/

most cruel

pleasant 

pleasanter /

more pleasant

pleasantest /

most pleasant

quiet (stil)

quieter /

more quiet

quietest /

most quiet

stupid

stupider /

more stupid

stupidest /

most stupid

 

 

Overige 

 

De overige bijvoeglijke naamwoorden van twee lettergrepen

en die van drie of meer lettergrepen,

krijgen more en most ervoor: 

 

boring (saai)

more boring 

most boring

famous (beroemd) 

more famous 

most famous 

beautiful (mooi)

more beautiful

most beautiful

exceptional (uitzonderlijk)

more exceptional

most exceptional

 

Bijzondere gevallen

De woorden 'far' en 'near' krijgen in onderstaande zinnen geen overtreffende trap, terwijl dat in het Nederlands wel zo is:

  • The far end of the street = het andere (verst verwijderde) uiteinde van de straat.
  • The near bank of the river = de dichtstbijzijnde (deze) kant van de rivier.

 

Surftip: hoeveel lettergrepen?

Het woord large bestaat uit één lettergreep.

Wil je weten hoeveel lettergrepen een woord heeft, voer het dan in op howmanysyllables.com en je weet het.


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff