30667 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-03-2023 (niveau 3)eerdere test 22 MRT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 22-03-2023 zo ingevuld:(Vorige week is me een baan aangeboden als receptionist.)
Last week I ........ a job as a receptionist.


69 % (afgerond)was offered 
28 % (afgerond)have been offered
3 % (afgerond)am offered
am offering

Je gebruikt hier de verleden tijd omdat 'last week' aangeeft dat de baan in het verleden is aangeboden.
De constructie "I was offered a job" kun je in het Nederlands niet vertalen met "Ik ben een baan aangeboden", maar wel met "Mij is een baan aangeboden", omdat het onderwerp in de zin "een baan" is. In het Engels ligt dat anders. Daar zeg je wel "I was offered a job" en niet "Me was offered a job".
Zie ook de pagina verleden tijd.I would say Joyce Philips married ........ her station.


13 % (afgerond)underneath
12 % (afgerond)under
75 % (afgerond)beneath 

Beneath her station = onder haar stand, beneden haar stand

'Beneath' is in deze zin juist, omdat 'beneath' verwijst naar figuurlijke zin.

'Under' gebruik je als iets in letterlijke zin ergens 'onder' is. Dat geldt ook voor 'underneath', maar daarbij is iets min of meer bedekt, bijvoorbeeld 'underneath the bed'.
Zie ook de pagina in, at, on.Wat is de juiste betekenis van de volgende zin?
'All but two of his friends had remembered his birthday'.


1 % (afgerond)Zijn beide twee vrienden waren zijn verjaardag vergeten.
19 % (afgerond)Op twee vrienden na was iedereen zijn verjaardag vergeten.
76 % (afgerond)Op twee vrienden na had iedereen zijn verjaardag onthouden. 
3 % (afgerond)Zijn beide twee vrienden hadden zijn verjaardag onthouden.

'All but' betekent hier 'alles behalve iets/iemand': Met uitzondering van twee vrienden hadden al zijn vrienden zijn verjaardag dus onthouden.
Zie ook de pagina cats and dogs.Een betekenis van het Engelse woord 'dogged' is ........


9 % (afgerond)honds
62 % (afgerond)vasthoudend 
21 % (afgerond)uitgelachen
9 % (afgerond)gebeten

dogged = nors, vasthoudend, hardnekkig

canine = honds
doggish = hondachtig
bitten = gebeten
laughed (at) = (uit)gelachen

Voorbeeld:
Success requires dogged determination. (Succes vereist sterke vastberadenheid.)
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
71% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff