30667 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-03-2023 (niveau 2)eerdere test 21 MRT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 21-03-2023 zo ingevuld:(Er worden elke maand 2000 sportwagens geproduceerd.)
2000 sports cars ........ every month.


23 % (afgerond)have been produced
67 % (afgerond)are produced  
9 % (afgerond)become produced
is produced

De lijdende vorm bestaat uit een vorm van "to be" + voltooid deelwoord. Je gebruikt deze vorm als het niet zo belangrijk of niet bekend is wie iets doet of gedaan heeft.
Zie ook de pagina lijdende vorm.I always go to work ........ bus.


1 % (afgerond)on
1 % (afgerond)with
98 % (afgerond)by 

"Met de bus gaan" wordt in het Engels vertaald met: "to go by bus".
Zie ook de pagina in, at, on.Uitdrukking:
(Wij bepalen welke zaken of personen waardevol zijn.)
We are separating the wheat from the ........ .


4 % (afgerond)maize
44 % (afgerond)chaff 
32 % (afgerond)corn
20 % (afgerond)grain

De Nederlandse vertaling is: het kaf van het koren scheiden.
In letterlijke zin betekent 'chaff': schutblaadjes van gedorste korenaren (kaf), maar in de uitdrukking gaat het veel algemener over mensen of dingen die voor het beoogde doel geen waarde hebben.
Zie ook de pagina cats and dogs.Een betekenis van het Engelse woord 'cult' is ........


87 % (afgerond)rage 
4 % (afgerond)gruis
2 % (afgerond)wapen
6 % (afgerond)bloemlezing

cult = verering, rage, 'hype'
(The cult of personality surrounding pop stars leaves me cold.)

culling = keuze, bloemlezing
gun = wapen
grit = gruis
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
74% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff