30667 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-03-2023 (niveau 2)eerdere test 22 MRT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 22-03-2023 zo ingevuld:Before he became a writer, he ........ as a gardener.
(Benadruk dat de ene handeling voltooid was voordat de andere handeling plaatsvond.)


75 % (afgerond)had worked 
2 % (afgerond)works
23 % (afgerond)has worked

Je gebruikt de voltooid verleden tijd (had + voltooid deelwoord) om aan te geven dat iets langer geleden gebeurde dan iets anders.
Zie ook de pagina verleden tijd.I love ........ .


1 % (afgerond)watche's
2 % (afgerond)watch
97 % (afgerond)watches 

Woorden zoals "watch" die eindigen op een sisklank krijgen in het meervoud -es in plaats van -s.
Zie ook de pagina banks, houses.I once tripped in a busy supermarket; it was quite ........ .


22 % (afgerond)embarassing
53 % (afgerond)embarrassing 
8 % (afgerond)embarresing
17 % (afgerond)embarrasing

De juiste spelling van het woord 'gênant/pijnlijk' is 'embarrassing'. Het hele werkwoord is 'embarrass'.
(Ik ben ooit gestruikeld in een drukke supermarkt; dat was nogal een afgang.)
Zie ook de pagina accessible.There are ........ wild animals in Africa.


2 % (afgerond)a many
6 % (afgerond)much
93 % (afgerond)many 

Voor zelfstandige naamwoorden die je wel kunt tellen, gebruik je "many". Je gebruikt "much" alleen voor niet-telbare zelfstandige naamwoorden.
Zie ook de pagina many, much, little, few.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff