47567 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 20-01-2020 (niveau 2)eerdere test 20 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 20-01-2020 zo ingevuld:Michael ........ darts for over fifteen years, but tomorrow will be his first official championship.


11 % (afgerond)play
5 % (afgerond)is played
84 % (afgerond)has played 

De voltooid tegenwoordige tijd ("have" of "has" + voltooid deelwoord) zegt altijd iets over het verleden en nu. Je gebruikt deze vorm onder andere om aan te geven dat iets in het verleden begonnen is en nu nog aan de gang is.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Today was a ........ day.


7 % (afgerond)strangely
strang'e
93 % (afgerond)strange 

Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over het zelfstandig naamwoord (een woord waar je vaak "de/het/een" voor kunt zetten).
Zie ook de pagina silent - silently.Het Engelse woord voor "ongeveer" is ........ .


5 % (afgerond)approxomately
74 % (afgerond)approximately 
15 % (afgerond)approxemately
5 % (afgerond)approxamately

Dit is een weetwoord.
Zie ook de pagina accessible.(Kun je deze boeken bij John thuis afgeven?)
Could you drop off these books at ........ place?


5 % (afgerond)Johns
81 % (afgerond)John's 
12 % (afgerond)Johns'
1 % (afgerond)Johns's

Je gebruikt 's als je het hebt over een winkel, huis, product of bedrijf van iemand.
Zie ook de pagina Danny's bike.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers