33805 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 25-09-2020 (niveau 1)eerdere test 25 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 25-09-2020 zo ingevuld:(Werkt Mark veel?)
........ Mark work a lot?


90 % (afgerond)Does 
3 % (afgerond)Did
6 % (afgerond)Do

Zinnen met een hoofdwerkwoord (in dit geval 'work') maak je vragend door de zin te beginnen met een vorm van 'to do'. Bij he/she/it gebruik je 'does'.
Zie ook de pagina vraag.(Maak het spreekwoord af.)
Speech is silver, ........ is golden.


3 % (afgerond)quiet
1 % (afgerond)deaf
84 % (afgerond)silence 
12 % (afgerond)silent

Dit spreekwoord kun je vertalen met: Spreken is zilver, zwijgen is goud.

silent = stil (bijvoeglijk naamwoord)
silence = stilte (zelfstandig naamwoord)
Zie ook de pagina cats and dogs.(Het is gevaarlijk om midden op de weg te staan!)
It's dangerous to stand ........ the middle of the road!


with
68 % (afgerond)in 
for
31 % (afgerond)on

'In the middle of' = midden in, midden op.
Zie ook de pagina in, at, on.(In de meeste gevallen is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit.)
In most cases ........ is more important than quantity.


12 % (afgerond)quallity
87 % (afgerond)quality 
1 % (afgerond)quolity
1 % (afgerond)qualety

De juiste spelling van 'kwaliteit' is 'quality'.
Zie ook de pagina accessible.TOTAALRESULTAAT:
82% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers