47524 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 14-01-2020 (niveau 2)eerdere test 14 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 14-01-2020 zo ingevuld:If we finish this task today, we ........ good progress.


24 % (afgerond)made
is making
76 % (afgerond)will be making 

Je gebruikt de toekomende tijd in duurvorm als je beschrijft wat er op een bepaald moment in de toekomst wel of niet aan de gang zal zijn.
Je gebruikt 'will (not) be' + ing-vorm.
Zie ook de pagina toekomende tijd.The nearest supermarket is ........ (tegenover) the bridge.


after
97 % (afgerond)opposite 
2 % (afgerond)behind

"Opposite" is een voorzetsel van plaats en betekent "tegenover".
Zie ook de pagina in, at, on.(Ik wil er echt naartoe, maar ik heb het te druk.)
I really want to go there, ........ I'm too busy.


99 % (afgerond)but 
that's why
1 % (afgerond)so

Met "but" geef je een tegenstelling aan.
Zie ook de pagina because, although.Een betekenis van het Engelse werkwoord 'to devise' is ........ .


26 % (afgerond)ontwerpen 
13 % (afgerond)vastklemmen
48 % (afgerond)verdelen
14 % (afgerond)wisselen

devise = ontwerpen (verder ook: nalaten in een erfenis)
Voorbeeld: We are devising new systems for detecting fraud better in the future.

change = wisselen
divide = verdelen
vice (VS: vise) = vastklemmen in een vice (bankschroef)
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers