47567 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 20-02-2020 (niveau 1)eerdere test 20 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 20-02-2020 zo ingevuld:(Het is een geheim. Ik mag geen geheimen vertellen via de telefoon.)
It's a secret. I ........ tell secrets over the phone.


1 % (afgerond)aren't
3 % (afgerond)can
95 % (afgerond)can't 

Als je wilt zeggen dat iets niet het geval is, maak je een ontkenning. De ontkennende vorm van "can" is "cannot", de verkorte vorm is "can't".

In het Nederlands is het gebruikelijker om te zeggen: ik mag (of 'wil') geen geheimen vertellen via de telefoon.
Zie ook de pagina ontkenning.(Welke betekenis heeft de 's in de volgende zin? Ik durf te wedden dat Daniel geen idee heeft.)
I bet Daniel's got no idea.


9 % (afgerond)bezit (van Daniel)
3 % (afgerond)is
88 % (afgerond)has 

In het Engels kan de 's verschillende betekenissen hebben:
She's (ze heeft),
She's (ze is) en
Peter's dog (de hond van Peter)

In dit geval betekent het: Ik durf te wedden dat Daniel geen idee heeft… (Daniel has got no idea)
Zie ook de pagina be, have, do.(Mitchell houdt van huisdieren.)
Mitchell likes ........ .


88 % (afgerond)pets 
5 % (afgerond)pet's
1 % (afgerond)pett's
7 % (afgerond)petts

Het woord "pet" heeft een regelmatig meervoud. Er komt dus een -s achter het enkelvoud. Let op: je gebruikt in het Engels nooit -'s in het meervoud!
Zie ook de pagina banks, houses.(Weet jij hoe je moet autorijden?)
Do you know how to ........ a car?


4 % (afgerond)ride
96 % (afgerond)drive 

Bij alle voertuigen die vier of meer wielen hebben gebruik je "drive". Bij alle andere voertuigen en bij dieren gebruiken we "ride".
Zie ook de pagina drive, ride.TOTAALRESULTAAT:
92% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers