47567 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 20-02-2020 (niveau 3)eerdere test 20 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 20-02-2020 zo ingevuld:Ann ........ for me when I ........ .


2 % (afgerond)waited - arrived
95 % (afgerond)was waiting - arrived 
2 % (afgerond)waited - was arriving
1 % (afgerond)was waiting - was arriving

Je gebruikt de verleden tijd en de verleden tijd in duurvorm om aan te geven dat iets gebeurde (verleden tijd) terwijl er al iets anders aan de gang was (verleden tijd in duurvorm).
Zie ook de pagina verleden tijd.It's too dark. I can't see ........


many
99 % (afgerond)anything 
1 % (afgerond)something

'Any' en samengestelde vormen gebruik je in vragende en ontkennende zinnen, 'some' gebruik je o.a. in bevestigende zinnen.
Zie ook de pagina some, any.Een Engels woord voor 'tekort' is ........ .


2 % (afgerond)proficiency
10 % (afgerond)solvency
1 % (afgerond)efficiency
88 % (afgerond)deficiency 

proficiency = bekwaamheid
efficiency = efficiŽntie
solvency = solvabiliteit

Zie ook de pagina Links.The concept of ........ has a different meaning and emphasis in every religion.


4 % (afgerond)transcandence
93 % (afgerond)transcendence 
2 % (afgerond)trenscendence
1 % (afgerond)trenscandence

De juiste spelling van het woord is 'transcendence' (voortreffelijkheid / buiten het zintuiglijk waarneembare).
Zie ook de pagina accessible.TOTAALRESULTAAT:
94% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers