47524 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-02-2020 (niveau 1)eerdere test 17 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 17-02-2020 zo ingevuld:(Adam heeft groene ogen.)
Adam ........ green eyes.


is
89 % (afgerond)has 
11 % (afgerond)have
are

'has' betekent 'heeft'.
Zie ook de pagina be, have, do.(Deze oefening is best moeilijk!)
This exercise is ........ hard!


18 % (afgerond)quiet
61 % (afgerond)quite 
2 % (afgerond)quits
20 % (afgerond)quit

quiet = stil/stilte/rustig
quite = nogal
quit = stoppen
quits = gelijkstaan (We are quits now: we staan quitte.)
Zie ook de pagina quite, quiet, quit.(Zorg ervoor dat je wat eet voor de wedstrijd.)
Make sure you eat something ........ the game.


99 % (afgerond)before 
in
until
through

In deze zin is 'before' (betekenis: voor) het goede antwoord. 'Voor' is een voorzetsel van tijd en geeft een actie aan die de aangesprokene als het goed is uitvoert voor het beginnen van de wedstrijd.
Zie ook de pagina in, at, on.(Het kleine meisje schreef elke dag een paar regels in haar dagboek.)
The little girl wrote a few lines in her ........ every day.


1 % (afgerond)dayry
1 % (afgerond)daery
75 % (afgerond)diary 
22 % (afgerond)dairy

De juiste spelling van het woord 'dagboek' is 'diary'.
Dairy = zuivel, melkfabriek.
Zie ook de pagina accessible.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers