28654 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 20-06-2024 (niveau 3)eerdere test 20 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 20-06-2024 zo ingevuld:I have just ........ a marathon.

2 % (afgerond)runned
57 % (afgerond)run 
40 % (afgerond)ran
1 % (afgerond)ranned

'Run' is een onregelmatig werkwoord. De voltooide vorm van het werkwoord is 'run'.
(run - ran - run)
Zie ook de pagina see - saw - seen.(Veel mensen hebben maar weinig geld om aan luxe te besteden.)
........ people have ........ money to spend on luxuries.

76 % (afgerond)Many - little 
5 % (afgerond)Much - little
17 % (afgerond)Many - few
2 % (afgerond)Much - few

'Many' en 'much' betekenen allebei 'veel'.
'Many' gebruik je bij zelfstandige naamwoorden die je kunt tellen, 'much' gebruik je bij zelfstandige naamwoorden die je niet kunt tellen.

'A few' en 'a little' betekenen allebei weinig.
'(A) few' gebruik je bij zelfstandige naamwoorden die je kunt tellen en '(a) little' gebruik je bij zelfstandige naamwoorden die je niet kunt tellen.

'Geld' is een niet-telbaar zelfstandig naamwoord. Je zegt niet: één geld, twee gelden.
Zie ook de pagina many, much, little, few.Een Engels woord voor 'kenmerk' is ........ .

2 % (afgerond)feat
1 % (afgerond)future
21 % (afgerond)brand
76 % (afgerond)feature 

brand = merk
future = toekomst
feat = heldendaad

Zie ook de pagina Links......... is a movement promoting unity among Christian churches or denominations.

10 % (afgerond)Eucoumenism
40 % (afgerond)Oecoumenism
39 % (afgerond)Eucumenism
12 % (afgerond)Ecumenism  

De juiste spelling van het woord is 'ecumenism' (oecumenische beweging). Sommige woordenboeken vermelden ook 'oecumenism'.
Zie ook de pagina accessible.TOTAALRESULTAAT:
55% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff