28062 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 24-05-2024 (niveau 2)eerdere test 24 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 24-05-2024 zo ingevuld:You ........ asked me to help you, because now you've missed the deadline.

87 % (afgerond)should have 
13 % (afgerond)had to have

Je gebruikt "should have" + voltooid deelwoord om aan te geven dat iets had moeten gebeuren, maar niet is gebeurd.
Zie ook de pagina hulpwerkwoord.This antique coffee table is my most valuable ........ .

1 % (afgerond)posesion
16 % (afgerond)possesion
60 % (afgerond)possession 
24 % (afgerond)posession

De juiste spelling van het woord 'bezit' is 'possession'.
Zie ook de pagina accessible.(Spreekwoord: beter een half ei dan een lege dop.)
Half ........ is better than none.

22 % (afgerond)a bun
41 % (afgerond)an egg
6 % (afgerond)a sandwich
31 % (afgerond)a loaf 

Deze uitdrukking betekent: Beter iets dan niets.
Letterlijk: beter een half brood dan geen.
Zie ook de pagina cats and dogs.Een betekenis van het Engelse woord 'expose' is ........

3 % (afgerond)ontploffen
1 % (afgerond)transporteren
90 % (afgerond)blootstellen 
6 % (afgerond)verlopen

explode = ontploffen
expired = verlopen
transport = transporteren
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
67% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff