29102 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 28-09-2023 (niveau 3)eerdere test 28 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 28-09-2023 zo ingevuld:An employee ........ all negative comments from the website last week, but now he can start all over again.


will have removed
will remove
73 % (afgerond)removed 
27 % (afgerond)has removed

Je gebruikt de verleden tijd (-d of -ed achter het werkwoord) om aan te geven dat iets in het verleden is gebeurd en nu is afgelopen. Vaak staat er dan een tijdsbepaling in de zin die aangeeft dat iets is afgelopen, zoals 'yesterday', 'a week ago', 'last month' etc.
Zie ook de pagina verleden tijd.(Ik heb hier drie sleutels, maar ze passen geen van alle.)
I have got three keys here, but ........ of them fit.

Kies het meest gebruikelijke antwoord:


both
1 % (afgerond)either
77 % (afgerond)none 
22 % (afgerond)neither

none = geen van alle (bij meer dan twee personen of dingen)

both = allebei (bij twee personen, dieren of dingen)
either = elk van beide
neither = geen van beide (bij twee personen, dieren of dingen): neither of them fits

Een enkel woordenboek vermeldt dat 'neither' in zeldzame gevallen ook weleens op een groter aantal dan 2 slaat. Dit komt tegenwoordig nog maar zelden voor. Daarom is dat antwoord hier fout.
Zie ook de pagina either, neither, both.Een Engels woord voor 'tekort' is ........ .


efficiency
8 % (afgerond)solvency
90 % (afgerond)deficiency 
1 % (afgerond)proficiency

proficiency = bekwaamheid
efficiency = efficiŽntie
solvency = solvabiliteit

Zie ook de pagina Links.While out cycling, I took a photo of a ........ horse grazing in a field.


9 % (afgerond)paibold
49 % (afgerond)piebold
36 % (afgerond)piebald  
6 % (afgerond)peibald

De juiste spelling van het woord is 'piebald' (bont).
Zie ook de pagina accessible.TOTAALRESULTAAT:
69% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff