30667 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-03-2023 (niveau 1)eerdere test 22 MRT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 22-03-2023 zo ingevuld:(Weet je zeker dat David je verteld heeft dat de film om acht uur zou beginnen?)
Are you sure, David ........ you that the film would start at eight?


98 % (afgerond)told 
1 % (afgerond)telled
1 % (afgerond)telling

"Tell" is een onregelmatig werkwoord. De verleden vorm is "told".
Zie ook de pagina see - saw - seen.(Welke betekenis heeft de 's in de volgende zin? Heb je Bobs beroemde appeltaart weleens geproefd?)
Have you ever tasted Bob's famous apple pie?


93 % (afgerond)bezit (van Bob) 
2 % (afgerond)is
5 % (afgerond)has

In het Engels kan de 's verschillende betekenissen hebben:
She's (ze heeft),
She's (ze is) en
Peter's dog (de hond van Peter)

In dit geval betekent het bezit: heb je de beroemde appeltaart van Bob al geproefd?
Zie ook de pagina Danny's bike.Tom ........ play the drums fantastically.


7 % (afgerond)do
93 % (afgerond)can 

"Can" betekent dat je iets kunt.
Zie ook de pagina hulpwerkwoord.(Soms lig ik op de bank en staar ik naar het plafond.)
Sometimes I lie down on the couch and stare at the ........ .


13 % (afgerond)ceeling
65 % (afgerond)ceiling 
12 % (afgerond)cieling
9 % (afgerond)ceyling

De juiste spelling van 'plafond' is 'ceiling'.
Zie ook de pagina accessible.TOTAALRESULTAAT:
87% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff