47567 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-01-2020 (niveau 3)eerdere test 17 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 17-01-2020 zo ingevuld:He improved his grades by ........ hard.


97 % (afgerond)working 
2 % (afgerond)work
1 % (afgerond)to work

Als je een werkwoord zelfstandig gebruikt, gebruik je de ing-vorm (het roken = smoking). Je gebruikt deze vorm ook na een voorzetsel (by working hard = door hard te werken).
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Let's go to sleep, she said ........ .


15 % (afgerond)lazy
77 % (afgerond)lazily 
6 % (afgerond)lazyly
1 % (afgerond)laziely

'Lazily' is de juiste spelling van het bijwoord dat afgeleid is van het bijvoeglijk naamwoord 'lazy'. Je gebruikt hier het bijwoord omdat 'lazily' iets zegt over de manier waarop ze praat.
Zie ook de pagina silent - silently.(Kun je voor mij het borduurwerk aan de muur ophangen?)
Could you hang this embroidery ........ the wall for me?


1 % (afgerond)among
81 % (afgerond)on 
18 % (afgerond)at
over

'On' (betekenis op) is een voortzetsel van plaats. 'On' wordt meestal gebruikt als het gaat om oppervlaktes.
Zie ook de pagina in, at, on.Een betekenis van het Engelse woord 'inference' is ........


5 % (afgerond)angst
53 % (afgerond)bemoeienis
24 % (afgerond)conclusie 
19 % (afgerond)oneindigheid

inference = conclusie

interference = bemoeienis
infinity = oneindigheid
fear = angst
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers