47530 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-01-2020 (niveau 1)eerdere test 17 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 17-01-2020 zo ingevuld:(Wat wil je drinken?)
........ would you like to drink?


100 % (afgerond)What 
When
Who
Where

'What' betekent 'wat'.
Zie ook de pagina vraag.I see your point, ........ I don't agree with you.


1 % (afgerond)or
99 % (afgerond)but 

Met "but" geef je een tegenstelling aan.
Zie ook de pagina because, although.(Leg het boek op de tafel alsjeblieft.)
Please put the book ........ the desk.


90 % (afgerond)on 
across
9 % (afgerond)at
from

In dit geval is 'on' (betekenis: op) een voorzetsel van plaats. Als je een object op een oppervlakte plaatst is het standaard om 'on' te gebruiken.
Zie ook de pagina in, at, on.(We zitten vast! Weet jij hoe je een band verwisselt?)
We're stuck! Do you know how to change a ........ ?


5 % (afgerond)tair
6 % (afgerond)tear
83 % (afgerond)tyre 
7 % (afgerond)tier

tyre (in VS: tire) = (auto)band

tier = (bouw)laag
tear = traan
Zie ook de pagina accessible.TOTAALRESULTAAT:
93% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers