33867 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 28-09-2020 (niveau 3)eerdere test 28 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 28-09-2020 zo ingevuld:Peter ........ his wallet yesterday, but he has found it again.


1 % (afgerond)has been losing
11 % (afgerond)has lost
1 % (afgerond)was losing
88 % (afgerond)lost 

Je gebruikt de verleden tijd om aan te geven dat iets in het verleden is gebeurd en nu is afgelopen. Vaak staat er dan een tijdsbepaling in de zin die aangeeft dat iets is afgelopen, zoals "yesterday, a week ago, last month" etc.
Zie ook de pagina verleden tijd.(Gordon Ramsay heeft zowel een succesvolle tv-carrière als een succesvol bedrijf.)
Gordon Ramsay has ........ a successful TV career ........ a successful business.


5 % (afgerond)either - or
93 % (afgerond)both - and 
1 % (afgerond)neither - nor

both ... and = zowel ... als
either ... or = of ... of
neither ... nor = noch ... noch
Zie ook de pagina either, neither, both.(Uitdrukking: een grapje met iemand uithalen.)
Pull someone's ........ .


73 % (afgerond)leg 
8 % (afgerond)feet
12 % (afgerond)strings
7 % (afgerond)hair

Letterlijk: aan iemands been trekken. Er wordt een grappige manier van plagen mee bedoeld.
Zie ook de pagina stick in the mud.Een betekenis van het Engelse woord 'enchanting' is ........


9 % (afgerond)omsluitend
toverstok
85 % (afgerond)betoverend 
6 % (afgerond)zangerig

enclosing = omsluitend
singsong = zangerig
wand = toverstok
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
85% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers