47530 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 16-01-2020 (niveau 1)eerdere test 16 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 16-01-2020 zo ingevuld:(Marc helpt Aleid elke dag met de test.)
Marc ........ Aleid with the test every day.


25 % (afgerond)is helping
was helped
72 % (afgerond)helps 
3 % (afgerond)will help

Je gebruikt de tegenwoordige tijd onder andere voor feiten, gewoonten of dingen die regelmatig gebeuren.

is helping = is (nu) aan het helpen
was helped = werd geholpen
will help = zal helpen
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.(De vacht van onze kat is wit.)
........ is white.


15 % (afgerond)Our cats' fur
13 % (afgerond)Our cats fur
Our catts fur
71 % (afgerond)Our cat's fur 

Wanneer je wilt zeggen dat iets van één persoon (of dier) is, schrijf je er een 's achter.
Zie ook de pagina Danny's bike.(De vogels op het dak maken een boel lawaai.)
The ........ on the roof are making a lot of noise.


birdes
birdds
97 % (afgerond)birds 
2 % (afgerond)bird's

Het woord "bird" heeft een regelmatig meervoud. Er komt dus een -s achter het enkelvoud. Let op: je gebruikt in het Engels nooit -'s in het meervoud!
Zie ook de pagina banks, houses.(Stilte alstublieft! De film gaat bijna beginnen.)
........ please! The film is about to start.


6 % (afgerond)Quit
83 % (afgerond)Quiet 
1 % (afgerond)Quits
10 %Quite

quiet = stil/stilte/rustig
quite = nogal
quit = stoppen
quits = gelijkstaan (We are quits now: we staan quitte.)
Zie ook de pagina quite, quiet, quit.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers