47567 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-01-2020 (niveau 3)geen eerdere test beschikbaar 13 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 13-01-2020 zo ingevuld:(Ik had liever gezien dat hij het had verkocht.)
I would rather he ........ it.


4 % (afgerond)has sold
95 % (afgerond)had sold 
1 % (afgerond)was selling
is selling

Na 'if', 'if only', 'wish' en 'would rather' gebruik je de Past Perfect om te verwijzen naar gebeurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden.
Zie ook de pagina verleden tijd.(Gordon Ramsay heeft zowel een succesvolle tv-carrière als een succesvol bedrijf.)
Gordon Ramsay has ........ a successful TV career ........ a successful business.


93 % (afgerond)both - and 
1 % (afgerond)neither - nor
6 % (afgerond)either - or

both ... and = zowel ... als
either ... or = of ... of
neither ... nor = noch ... noch
Zie ook de pagina either, neither, both.Welk woord is FOUT GESPELD?
He was enchained by certain superstitous impressions in regard to the dwelling which he tenanted.


1 % (afgerond)impressions
87 % (afgerond)superstitous 
9 % (afgerond)tenanted
3 % (afgerond)enchained

Je schrijft 'superstitious' in plaats van 'superstitous'.
(Hij werd geketend door bepaalde bijgelovige indrukken met betrekking tot de woning die hij huurde.)
Zie ook de pagina accessible.Een betekenis van het Engelse woord 'deferential' is ........ .


32 % (afgerond)verschillend
30 % (afgerond)respectvol 
9 % (afgerond)groetend het afnemen van de hoed
30 % (afgerond)lusteloos

deferential (met de klemtoon op 'ren': deffuhrénsjul) = respectvol
deference (met de klemtoon op 'def': déffuhruns) = eerbied, respect

differential = verschillend
doff = groetend de hoed aantikken of afnemen (samentrekking van 'do off')
listless = lusteloos
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
76% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers