33867 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 28-09-2020 (niveau 2)eerdere test 28 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 28-09-2020 zo ingevuld:We ........ visit our relatives this weekend.


4 % (afgerond)go
96 % (afgerond)are going to 
is going to

Je gebruikt am/are/is + going to + hele werkwoord als je wilt aangeven dat iemand iets in de toekomst van plan is. Ook gebruik je deze vorm als je een voorspelling doet over de toekomst, waarvoor je bewijs hebt.
Zie ook de pagina toekomende tijd.Stevie finds mathematics ........ (vervelender) than physics.


3 % (afgerond)most boring
92 % (afgerond)more boring 
5 % (afgerond)boringer
boringst

Bijvoeglijke naamwoorden van twee lettergrepen die niet op -e, -er, -ow of -y eindigen, krijgen in de vergrotende trap "more" ervoor.
Zie ook de pagina big - bigger - biggest.Jack the Ripper committed a series of ........ murders.


10 % (afgerond)groosome
6 % (afgerond)groosum
11 % (afgerond)grusome
73 % (afgerond)gruesome 

De juiste spelling van het woord 'gruwelijk' is 'gruesome'.
Zie ook de pagina accessible.(Het kantoor van de directeur was gesloten.)
The ........ office was closed.


6 % (afgerond)headteachers
74 % (afgerond)headteacher's 
3 % (afgerond)headteacher
17 % (afgerond)headteachers'

Wanneer je wilt zeggen dat iets van één persoon (of dier) is, schrijf je er een 's achter.
Zie ook de pagina Danny's bike.TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers