33936 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 30-09-2020 (niveau 2)eerdere test 30 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 30-09-2020 zo ingevuld:He ........ over the expensive vase, when he reached for the sugar.


7 % (afgerond)nearly knockt
31 % (afgerond)was nearly knocking
62 % (afgerond)nearly knocked 

De verleden tijd van to knock is knocked.
Een handeling die kort duurt, zoals omstoten of stukvallen krijgt nooit de verleden tijd in duurvorm (was knocking).
Zie ook de pagina verleden tijd.One calf, two ........ .


3 % (afgerond)calf's
66 % (afgerond)calves 
32 % (afgerond)calfs

Veel woorden die eindigen op een f krijgen in het meervoud 'ves' in het meervoud in plaats van 'fs'.
Zie ook de pagina banks, houses.Lots of scientists find global warming a ........ phenomenon.


7 % (afgerond)desquieting
31 % (afgerond)disquiting
3 % (afgerond)disqieuting
59 % (afgerond)disquieting 

De juiste spelling van het woord 'verontrustend' is 'disquieting'.
Zie ook de pagina accessible.My mother has been ........ in bed all morning.


7 % (afgerond)lied
2 % (afgerond)lieing
52 % (afgerond)laying
38 % (afgerond)lying 

'lying' is hier het juiste antwoord.

lay = (neer)leggen
lie = liggen / liegen
Zie ook de pagina lay, lie.TOTAALRESULTAAT:
56% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers