34501 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 15-04-2021 (niveau 2)eerdere test 15 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 15-04-2021 zo ingevuld:Mike ........ a cake for his girlfriend's birthday now. He must really be in love.


1 % (afgerond)bake
6 % (afgerond)bakes
93 % (afgerond)is baking 

Je gebruikt de tegenwoordige tijd in duurvorm ("to be" gevolgd door een werkwoord + -ing) voor iets dat nu aan de gang is of wat iemand nu aan het doen is.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Where have you come ........ ?


1 % (afgerond)off
2 % (afgerond)by
97 % (afgerond)from 

"To come from" is een vaste combinatie en betekent "vandaan komen".
Zie ook de pagina look after.Isn't this dress great? Mary ........ it at the market yesterday.


2 % (afgerond)finded
27 % (afgerond)has found
71 % (afgerond)found 

Je gebruikt de verleden tijd om aan te geven dat iets in het verleden is gebeurd en nu is afgelopen. Vaak staat er dan een tijdsbepaling in de zin die aangeeft dat iets is afgelopen, zoals "yesterday, a week ago, last month" etc.
De verleden tijd van 'find' is 'found'.
Zie ook de pagina see - saw - seen.Een betekenis van het Engelse woord 'matrimony' is ........


8 % (afgerond)rijping
48 % (afgerond)huwelijk 
29 % (afgerond)moederschap
16 % (afgerond)vrouwenbestuur

maturation = rijping
motherhood = moederschap
female management = vrouwenbestuur

Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers