32942 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 25-10-2021 (niveau 2)eerdere test 25 OKT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 25-10-2021 zo ingevuld:........ to London often?


7 % (afgerond)Does he travelling
86 % (afgerond)Does he travel 
7 % (afgerond)Travels he

Je gebruikt de tegenwoordige tijd om aan te geven dat iets een gewoonte is. Dit is een vraag en daarom gebruik je de combinatie van to do + werkwoord.
Zie ook de pagina vraag.Classical ballet is ........ (sierlijker) than hiphop.


7 % (afgerond)gracefuller
91 % (afgerond)more graceful 
1 % (afgerond)most graceful
1 % (afgerond)gracefulest

Bijvoeglijke naamwoorden van twee lettergrepen die niet op -e, -er, -ow of -y eindigen, krijgen in de vergrotende trap "more" ervoor.
Zie ook de pagina big - bigger - biggest.Please behave ........ tonight.


16 % (afgerond)apropriately
31 % (afgerond)appropriatly
4 % (afgerond)aproprietely
49 % (afgerond)appropriately 

De juiste spelling van het woord 'geschikt' is 'appropriately'.
Zie ook de pagina accessible.Ben Cohen and Jerry Greenfield opened their first ice cream parlor in 1977. Now everybody knows Ben and ........ .


16 % (afgerond)Jerrys
72 % (afgerond)Jerry's 
12 % (afgerond)Jerrys'

Je gebruikt 's als je het hebt over een winkel, huis, product of bedrijf van iemand.
Zie ook de pagina Danny's bike.TOTAALRESULTAAT:
74% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers