32503 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-07-2021 (niveau 2)eerdere test 22 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 22-07-2021 zo ingevuld:She ........ her nails, it's a nasty habit.


7 % (afgerond)always bit
62 % (afgerond)is always biting 
31 % (afgerond)always bite

Je gebruikt de tegenwoordige tijd in duurvorm ("to be" gevolgd door een werkwoord + -ing) om aan te geven dat je je aan iets stoort.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.(Mijn telefoon viel drie trappen naar beneden.)
My telephone fell ........ three flights of stairs.


80 % (afgerond)down 
10 % (afgerond)off
10 % (afgerond)from

"To fall down" is een vaste combinatie en betekent "naar beneden vallen".
Zie ook de pagina look after.Peter forgave Kitty, even after she ........ to him.
(Benadruk het liegen al achter de rug was toen Peter Kitty vergaf.)


2 % (afgerond)was lied
14 % (afgerond)lied
85 % (afgerond)had lied 

Je gebruikt de voltooid verleden tijd (had + voltooid deelwoord) om aan te geven dat iets langer geleden gebeurde dan iets anders. Deze vorm komt daarom vaak samen voor met de verleden tijd. Meestal staat een van de volgende woorden in de zin: "after", "before", "as soon as" of "when".
Zie ook de pagina verleden tijd.Een betekenis van het Engelse woord 'deflate' is ........


9 % (afgerond)misvormen
12 % (afgerond)afleiden
5 % (afgerond)trotseren
73 % (afgerond)leeglopen 

distract = afleiden
deform = misvormen
defy = trotseren
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers