47233 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 19-02-2019 (niveau 2)


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

eerdere test 19 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 19-02-2019 zo ingevuld:



His girlfriend ........ probably visit him this summer.


3 % (afgerond)has
87 % (afgerond)will 
3 % (afgerond)wills
7 % (afgerond)is going to

Je gebruikt "will" + hele werkwoord om te zeggen dat iets in de toekomst gaat gebeuren. Je gebruikt "will" ook als je een voorspelling doet waar je geen bewijs voor hebt.
De keuze "is going to" zou ook kunnen, maar niet op de plaats van de puntjes. De zin zou dan worden: His girlfriend is probably going to visit him this summer.
Zie ook de pagina toekomende tijd.



(Ik zoek mijn horloge. Heb jij het gezien?)
I am looking ........ my watch. Have you seen it?


10 % (afgerond)after
88 % (afgerond)for 
2 % (afgerond)to

to look for = op zoek zijn naar
to look after = zorgen voor
to look at = kijken naar

to look to (geen goede combinatie)
Zie ook de pagina look after.



I cannot go out tonight ........ I don't have any money.
(Er is een logisch verband tussen de twee zinsdelen.)


or
99 % (afgerond)because 
1 % (afgerond)although

Met "because" geef je een reden of oorzaak aan.
Zie ook de pagina because, although.



Een betekenis van het Engelse woord 'appropriate' is ........


5 % (afgerond)benoeming
69 % (afgerond)geschikt 
17 % (afgerond)benaderen
9 % (afgerond)aantonen

approve = goedkeuren, aantonen
approach = benaderen
appointment = benoeming
Zie ook de pagina Links.


snuffelen aan niveau 1snuffelen aan niveau 2snuffelen aan niveau 3

TOTAALRESULTAAT:
86% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)






Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers