44935 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-08-2019 (niveau 2)eerdere test 21 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 21-08-2019 zo ingevuld:The stuntman ........ off the roof while he was performing a stunt.


11 % (afgerond)has been falling
74 % (afgerond)fell 
13 % (afgerond)was falling
1 % (afgerond)is falling

Je gebruikt de verleden tijd en de verleden tijd in duurvorm om aan te geven dat iets gebeurde (verleden tijd) terwijl er al iets anders aan de gang was (verleden tijd in duurvorm).
Zie ook de pagina verleden tijd.Jeremy drinks two ........ of milk every day.


1 % (afgerond)glass's
7 % (afgerond)glases
91 % (afgerond)glasses 
1 % (afgerond)glas's

Woorden zoals "glass" die eindigen op een sisklank krijgen in het meervoud -es in plaats van -s.
Zie ook de pagina banks, houses."Attent" is in het Engels: ........


48 % (afgerond)thoughtfull
52 % (afgerond)thoughtful 

Woorden op -ful hebben één l aan het eind. Het is wel: "full of thoughts" (vol met gedachten).
Zie ook de pagina accessible.Don’t worry. We will meet again next week. And ........ I see you, I will call your name.


84 % (afgerond)when 
16 % (afgerond)if

Je gebruikt when voor situaties waarvan je zeker bent dat ze zullen gaan gebeuren.
Zie ook de pagina if, when.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers