48120 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 10-12-2019 (niveau 2)eerdere test 10 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 10-12-2019 zo ingevuld:(Er worden elke maand 2000 sportwagens geproduceerd.)
2000 sports cars ........ every month.


1 % (afgerond)is produced
77 % (afgerond)are produced  
8 % (afgerond)become produced
14 % (afgerond)have been produced

De lijdende vorm bestaat uit een vorm van "to be" + voltooid deelwoord. Je gebruikt deze vorm als het niet zo belangrijk of niet bekend is wie iets doet of gedaan heeft.
Zie ook de pagina lijdende vorm.It's dangerous for children to play ........ a busy street.


25 % (afgerond)at
72 % (afgerond)in 
1 % (afgerond)through
3 % (afgerond)by

Je kunt ook 'on the street' zeggen, maar er is wel een klein betekenisverschil:
in the street = midden op de straat (op de rijbaan)
on the street = op straat (buiten, kan ook op de stoep zijn)
Zie ook de pagina in, at, on.(Spreekwoord: Keulen en Aken zijn niet op een dag gebouwd.)
........ was not built in a day.


90 % (afgerond)Rome  
6 % (afgerond)Athens
1 % (afgerond)New York
3 % (afgerond)Paris

Deze uitdrukking betekent: grote projecten vergen tijd en geduld.
Zie ook de pagina cats and dogs.Een betekenis van het Engelse woord 'deposit' is ........ .


17 % (afgerond)ontheffing
24 % (afgerond)levering
2 % (afgerond)loonsverhoging
57 % (afgerond)statiegeld 

deposit = storting, waarborgsom, statiegeld

dispensation = ontheffing
delivery = levering
wage increase = loonsverhoging
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
74% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers