47852 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 02-04-2020 (niveau 3)eerdere test 02 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 02-04-2020 zo ingevuld:(Ik had liever gezien dat hij hem niet had ontslagen.)
I would rather he ........ him.


2 % (afgerond)has not fired
82 % (afgerond)had not fired 
13 % (afgerond)did not fired
2 % (afgerond)was not fired

Na 'if', 'if only', 'wish' en 'would rather' gebruik je de Past Perfect om te verwijzen naar gebeurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden.
Zie ook de pagina verleden tijd.A Rolls-Royce is more expensive ........ a Fiat.


92 % (afgerond)than 
8 % (afgerond)then

Je gebruikt "than" in een vergelijking: beter dan, groter dan, etc. In alle andere gevallen gebruik je "then".
Zie ook de pagina than, then.Een Engels woord voor 'vindingrijk' is ........ .


90 % (afgerond)ingenious 
4 % (afgerond)ingenuous
1 % (afgerond)inglorious
4 % (afgerond)engineous

ingenuous = argeloos
inglorious = schandelijk
Zie ook de pagina Links.I didn't agree at all with his ........ statements.


25 % (afgerond)prelimenary
2 % (afgerond)prayliminary
71 % (afgerond)preliminary 
2 % (afgerond)preyliminary

De juiste spelling van het woord is 'preliminary' (inleidend).
Zie ook de pagina accessible.TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers