28654 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


bezit | mine, whose

Het Engels heeft twee groepen bezittelijke voornaamwoorden:

 • bijvoeglijke bezittelijke voornaamwoorden
 • zelfstandige bezittelijke voornaamwoorden
   

Bijvoeglijke bezittelijke voornaamwoorden
Deze worden altijd gevolgd door een zelfstandig naamwoord, bijvoorbeeld:

 • my house
  (mijn huis)
   
 • your dog
  (jouw hond / jullie hond)
   
 • his car
  (zijn auto)
   
 • her bag
  (haar tas)
   
 • its food
  (zijn voer, bij dieren en voorwerpen)
   
 • our school
  (onze school)
   
 • your family
  (jouw familie / jullie familie)
   
 • their village
  (hun dorp)
   
 • vragend: whose book is it?
  (wiens boek is het?)
   

Zelfstandige bezittelijke voornaamwoorden
Deze worden niet gevolgd door een zelfstandig naamwoord, bijvoorbeeld:

 • the house is mine.
  (het huis is het mijne, het huis is van mij.)
   
 • the dog is yours.
  (de hond is de jouwe / van jou / van jullie.)
   
 • the car is his.
  (de auto is de zijne / van hem.)
   
 • the bag is hers.
  (de tas is de hare / van haar.)
   
 • the school is ours.
  (de school is de onze / van ons.)
   
 • the family is yours.
  (de familie is van jou / van jullie.)
   
 • the village is theirs.
  (het dorp is het hunne / van hen.)
   
 • vragend: whose is it?
  (van wie is het?)

 


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff