26911 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


bezit | Danny's bike

Je kunt bezit in het Engels op verschillende manieren aanduiden. Welke manier juist is, hangt af van de situatie. 

 

Eigenaar is enkelvoud

Wanneer je wilt zeggen dat iets van één persoon of dier is, gebruik je 's:

 • Darren's company is worth millions.
 • The parrot's cage is huge.
 • Tess's house is very big.
  OF:
  Tess' house is very big.*

* Vroeger gold in het Engels de regel dat na een enkelvoud eindigend op een s geen 's maar uitsluitend een apostrof ' geplaatst moest worden. Op dit moment lijken de meningen hierover verdeeld.

 

Eigenaar is meervoud

Wanneer je wilt zeggen dat iets van meer dan één persoon of dier is, dan gebruik je alleen een apostrof ' (het meervoud eindigt immers al op een s):

 • Our neighbours' car is parked outside.
 • My friends' birthdays are in summer.
 • Boys' names are usually different from girls' names.

Sommige woorden eindigen in het meervoud niet op een s. In dat geval gebruik je om bezit aan te geven gewoon 's.

 • Where is the men's room?
 • The children's toys are on the floor.

 

Dingen, plaatsen en landen

Voor dingen, plaatsen of landen gebruik je of:

 • This must be the end of the road.
 • We visited the capital of France.
 • County Clare is on the west coast of Ireland.

 

Winkel, huis, product, bedrijf

Je gebruikt ' en 's ook als je het hebt over een winkel, huis, product of bedrijf van iemand.

 

 • I'm off to the baker's to buy some bread.
  (Ik ga naar de bakker(swinkel) om brood te kopen.)
  - De apostrof staat hier dus voor het woord "store".
 • I'll see you at Joe's tonight.
  (Ik zie je vanavond bij Joe (thuis).)
  - De apostrof staat hier voor "house".
 • They always buy Ben and Jerry's.
  (Zij kopen altijd Ben and Jerry('s producten).)
  - De apostrof staat hier voor "ice cream".

 

Tijdaanduidingen

Verder gebruik je 's en apostrof ' bij uitdrukkingen die tijd aanduiden.

 • tomorrow's news
  (het nieuws van morgen)
 • a two days' trip
  (een reis van twee dagen)
 • in three weeks' time
  (in drie weken tijd)

 

Geld

Je gebruikt ook een apostrof ' bij uitdrukkingen die geldwaarde aanduiden op dezelfde manier als "my friends' birthdays", dus na de meervouds-s alleen een apostrof:

 • a ten pounds' note
  (een briefje van tien pond)
  maar ook: a ten pounds note (zonder de apostrof)
  en ook: a ten pound note (zonder de s)
 • twenty pounds' worth of petrol  
  (voor twintig pond benzine)

Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff