47530 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-01-2020 (niveau 2)eerdere test 22 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 22-01-2020 zo ingevuld:After she ........ the book, she wrote a raving review.


7 % (afgerond)readed
90 % (afgerond)had read 
3 % (afgerond)was reading

Je gebruikt de voltooid verleden tijd (had + voltooid deelwoord) om aan te geven dat iets langer geleden gebeurde dan iets anders. Deze vorm komt daarom vaak samen voor met de verleden tijd. Meestal staat een van de volgende woorden in de zin: "after", "before", "as soon as" of "when".
Zie ook de pagina verleden tijd.The ........ are said to be very courageous.


28 % (afgerond)Japaneses
64 % (afgerond)Japanese 
4 % (afgerond)Japane's
5 % (afgerond)Japanese's

Het woord 'Japanese' heeft een onregelmatig meervoud: Japanese.
Zie ook de pagina sheep, women.Het Engelse woord voor "toegankelijk" is ........ .


17 % (afgerond)accesible
6 % (afgerond)acessible
77 % (afgerond)accessible 
1 % (afgerond)acesible

Dit is een weetwoord.
Zie ook de pagina accessible.How ........ dollar notes do you need?


17 % (afgerond)much
82 % (afgerond)many 
1 % (afgerond)lot of

Voor zelfstandige naamwoorden die je wel kunt tellen, gebruik je "many". Je gebruikt "much" alleen voor niet-telbare zelfstandige naamwoorden.
Zie ook de pagina many, much, little, few.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers