MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 23-02-2024 (niveau 3)eerdere test 23 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 23-02-2024 zo ingevuld:We ........ no complaints so far.


25 % (afgerond)had
1 % (afgerond)has
73 % (afgerond)have had 
1 % (afgerond)are having had

De voltooid tegenwoordige tijd ("have" of "has" + voltooid deelwoord) zegt altijd iets over het verleden en nu. Je gebruikt deze vorm onder andere om aan te geven dat iets in het verleden begonnen is en nu nog aan de gang is.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.(Onze tent staat op de oever aan de overkant van de rivier.)
Our tent is on the ........ bank of the river.


51 % (afgerond)far 
33 % (afgerond)farther
16 % (afgerond)farthest

In deze context is 'far' alleen in deze vorm juist.

the far bank = de oever aan de overkant
the near bank = de oever aan deze kant
Zie ook de pagina big - bigger - biggest.(We komen nog bij hen terug. Dit is nog lang niet afgelopen!)
We will get back to them. This is far ........ over!


4 % (afgerond)as
1 % (afgerond)after
91 % (afgerond)from 
3 % (afgerond)by

'Far from' (betekenis: verre van) is een vaste combinatie.
Zie ook de pagina look after.Een betekenis van het Engelse woord 'tantamount' is ........ .


34 % (afgerond)aanlokkelijk
1 % (afgerond)te laat
41 % (afgerond)gelijk aan 
24 % (afgerond)aangetast

tantalizing = aanlokkelijk
tardy = te laat
tarnished = aangetast, ontglansd
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
64% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers