MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 22-03-2023 (niveau 2)eerdere test 22 MRT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 22-03-2023 zo ingevuld:Before he became a writer, he ........ as a gardener.
(Benadruk dat de ene handeling voltooid was voordat de andere handeling plaatsvond.)


75 % (afgerond)had worked 
2 % (afgerond)works
23 % (afgerond)has worked

Je gebruikt de voltooid verleden tijd (had + voltooid deelwoord) om aan te geven dat iets langer geleden gebeurde dan iets anders.
Zie ook de pagina verleden tijd.I love ........ .


1 % (afgerond)watche's
2 % (afgerond)watch
97 % (afgerond)watches 

Woorden zoals "watch" die eindigen op een sisklank krijgen in het meervoud -es in plaats van -s.
Zie ook de pagina banks, houses.I once tripped in a busy supermarket; it was quite ........ .


22 % (afgerond)embarassing
53 % (afgerond)embarrassing 
8 % (afgerond)embarresing
17 % (afgerond)embarrasing

De juiste spelling van het woord 'gênant/pijnlijk' is 'embarrassing'. Het hele werkwoord is 'embarrass'.
(Ik ben ooit gestruikeld in een drukke supermarkt; dat was nogal een afgang.)
Zie ook de pagina accessible.There are ........ wild animals in Africa.


2 % (afgerond)a many
6 % (afgerond)much
93 % (afgerond)many 

Voor zelfstandige naamwoorden die je wel kunt tellen, gebruik je "many". Je gebruikt "much" alleen voor niet-telbare zelfstandige naamwoorden.
Zie ook de pagina many, much, little, few.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers