MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 23-02-2024 (niveau 1)eerdere test 23 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 23-02-2024 zo ingevuld:(Gaat het dit weekend regenen?)
........ it rain this weekend?


7 % (afgerond)Is
84 % (afgerond)Will 
9 % (afgerond)Do

Je gebruikt "will" + hele werkwoord om te zeggen dat iets in de toekomst gaat gebeuren. Je gebruikt "will" ook als je een voorspelling doet waar je geen bewijs voor hebt.
Zie ook de pagina toekomende tijd.(Maak het spreekwoord af.)
Walls have ........ .


1 % (afgerond)fingers
2 % (afgerond)stones
3 % (afgerond)eyes
94 % (afgerond)ears 

Dit spreekwoord kun je vertalen met: De muren hebben oren.
Zie ook de pagina cats and dogs.(Toen ik financiŽle problemen had, wendde ik me tot mijn broer.)
When I had financial problems, I turned ........ my brother.


3 % (afgerond)until
4 % (afgerond)on
7 % (afgerond)at
86 % (afgerond)to 

to turn to = zich wenden tot
Zie ook de pagina look after.(Persoonlijke hygiŽne is essentieel in het voorkomen van ziekte.)
Personal ........ is key in preventing illness.


68 % (afgerond)hygiene 
12 % (afgerond)hygene
1 % (afgerond)hiegene
19 % (afgerond)hygiŽne

In het Nederlands schrijf je 'hygiŽne', in het Engels is het 'hygiene'.
Zie ook de pagina accessible.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers