MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 26-01-2023 (niveau 3)eerdere test 26 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 26-01-2023 zo ingevuld:(Nog voordat we de maaltijd hadden beŽindigd, zette hij ons weer aan het werk.)
Before we ........ our meal, he ........ us back to work.
(Benadruk dat de maaltijd nog niet voltooid was.)


4 % (afgerond)finished - ordered
2 % (afgerond)had finished - had ordered
6 % (afgerond)finished - had ordered
88 % (afgerond)had finished - ordered 

Je gebruikt de voltooid verleden tijd (had + voltooid deelwoord) om aan te geven dat iets voltooid moet zijn ten opzichte van iets anders. Deze vorm komt daarom vaak samen voor met de verleden tijd. Meestal staat een van de volgende woorden in de zin: 'after', 'before', 'as soon as' of 'when'. In de bijzin die met dat woord begint, gebruik je de voltooid verleden tijd: 'before we had finished'.
Zie ook de pagina verleden tijd.(Hij speelt snooker alsof hij een professional is.)
He plays snooker ........ a professional.


75 % (afgerond)like 
25 % (afgerond)as

Like als voorzetsel betekent 'net zoals', terwijl as als voorzetsel een beroep aangeeft of zegt waarvoor iets gebruikt wordt.
Zie ook de pagina as, like.Een Engels woord voor 'gierig' is ........ .


10 % (afgerond)vulture
2 % (afgerond)smelly
12 % (afgerond)lavish
76 % (afgerond)stingy 

smelly = stinkend
lavish = gul
vulture = gier

Sommige woordenboeken kennen ook 'vulturous': gierachtig / (figuurlijk) gierig.
Zie ook de pagina Links.The fall of the Byzantine Empire was ........ by the ransacking of Constantinople.


4 % (afgerond)cattalysed
88 % (afgerond)catalysed  
7 % (afgerond)catelysed
1 % (afgerond)catalaised

De juiste spelling van het woord is 'catalysed' (gekatalyseerd).
Zie ook de pagina accessible.TOTAALRESULTAAT:
82% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers