MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 26-01-2023 (niveau 2)eerdere test 26 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 26-01-2023 zo ingevuld:It ........ in Amsterdam at the moment.


1 % (afgerond)rain
99 % (afgerond)is raining 
has rained

Je gebruikt de tegenwoordige tijd in duurvorm ("to be" gevolgd door een werkwoord + -ing) voor iets dat nu aan de gang is of wat iemand nu aan het doen is.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.I go to the supermarket ........ car.


1 % (afgerond)with
99 % (afgerond)by 
in

In Nederland ga je "met de auto", in Engeland ga je "by car".
Zie ook de pagina in, at, on.Melanie ........ to Italy in 2009.


6 % (afgerond)has been moving
10 % (afgerond)had moved
59 % (afgerond)moved 
25 % (afgerond)has moved

Je gebruikt de verleden tijd om aan te geven dat iets in het verleden is gebeurd en nu is afgelopen. Vaak staat er dan een tijdsbepaling in de zin die aangeeft dat iets is afgelopen, zoals "yesterday, a week ago, last month" etc.
Zie ook de pagina verleden tijd.Een betekenis van het Engelse woord 'inflammable' is ........


3 % (afgerond)opruiend
46 % (afgerond)licht ontvlambaar 
5 % (afgerond)ophitsend
47 % (afgerond)onbrandbaar

De woorden inflammable en flammable betekenen allebei "brandbaar, licht ontvlambaar". In dit geval betekent het voorvoegsel 'in-' geen tegenstelling, zoals bij 'indirect'.

non-flammable / non-inflammable = onbrandbaar
hallow = ophitsend, opruiend
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
76% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers