MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 29-09-2022 (niveau 3)eerdere test 29 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 29-09-2022 zo ingevuld:It's high time you ........ a new coat. This one is all worn out.


32 % (afgerond)are going to buy
24 % (afgerond)bought 
43 % (afgerond)buy
1 % (afgerond)have bought

(Het is hoog tijd dat je een nieuwe jas koopt. Deze is helemaal versleten.)

Na 'It's (high) time ...' wordt vaak iets urgents genoemd dat nog niet gebeurd is, maar waarvoor het eigenlijk al een beetje laat is. Voor deze nog niet gebeurde situatie gebruik je in het Engels de verleden tijd:

It's high time you bought a new coat.
It's high time the children went to bed.
Zie ook de pagina verleden tijd.Is this ........ bike?


2 % (afgerond)yours
96 % (afgerond)your 
1 % (afgerond)youre
you're

'your' is hier het juiste antwoord en betekent 'van jou'. 'you're' betekent 'you are'.
Zie ook de pagina your, you're.Een Engels woord voor 'vindingrijk' is ........ .


5 % (afgerond)ingenuous
91 % (afgerond)ingenious 
3 % (afgerond)engineous
1 % (afgerond)inglorious

ingenuous = argeloos
inglorious = schandelijk
Zie ook de pagina Links.When the unruly king refused to listen, the pope ........ him.


4 % (afgerond)excomunicated
2 % (afgerond)excommunicaited
92 % (afgerond)excommunicated  
2 % (afgerond)excummunicated

De juiste spelling van het woord is 'excommunicated' (geŽxcommuniceerd, in de (kerk) ban gedaan).
Zie ook de pagina accessible.TOTAALRESULTAAT:
76% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers