26911 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


bijv. naamw., bijw. | good - better - best

Het Engels kent een aantal onregelmatige bijvoeglijke naamwoorden:

 

bad (slecht)     

worse    

worst

far (ver*)

further

furthest

far (ver*)

farther

farthest

good (goed)

better

best

ill (ziek) 

worse 

(iller)

worst 

(most ill)

little (weinig)

less

least

many (veel**)

more

most

much (veel**) 

more 

most 

old (oud***)

elder

eldest

 

* farther/further en farthest/furthest

farther - farthest gebruik je als het om een echte afstand gaat (Australia is farther than Turkey).

further - furthest gebruik je in figuurlijke afstanden (This problem needs further investigation).

 

De woorden 'far' en 'near' krijgen in onderstaande zinnen geen overtreffende trap, terwijl dat in het Nederlands wel zo is: 

  • The far end of the street = het andere (verst verwijderde) uiteinde van de straat.
  • The near bank of the river = de dichtstbijzijnde (deze) kant van de rivier.

 

** many / much:

many gebruik je voor telbare zaken (many children, many books),

much gebruik je voor niet-telbare zaken (much water, much hope)

 

*** het regelmatige old - older - oldest bestaat ook, maar vooral bij personen gebruik je het onregelmatige old-elder-eldest. Elder en eldest kun je alléén gebruiken als bijvoeglijk naamwoord voor een zelfstandig naamwoord, bijv.: he is my elder brother (hij is mijn oudere broer).
Je kunt dus niet zeggen: "He is elder than Jim", maar wel: "He is older than Jim."

 


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff