MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 07-12-2023 (niveau 1)eerdere test 07 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 07-12-2023 zo ingevuld:(Ik ben nu de afwas aan het doen.)
I ........ the dishes at the moment.


does
have done
93 % (afgerond)am doing 
6 % (afgerond)do

Je gebruikt de tegenwoordige tijd in duurvorm ("to be" gevolgd door een werkwoord + -ing) voor iets dat nu aan de gang is of wat iemand nu aan het doen is.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.(Er zijn veel fietsen in Nederland.)
There are a lot of ........ in the Netherlands.


93 % (afgerond)bicycles 
3 % (afgerond)bicycle's
3 % (afgerond)bicycles'
1 % (afgerond)bicycle

Het woord "bicycle" heeft een regelmatig meervoud. Er komt dus een -s achter het enkelvoud. Let op: je gebruikt in het Engels nooit -'s in het meervoud!
Zie ook de pagina banks, houses.(Je weet dat ze erg dol op je is, toch?)
You know, she is very ........ you, right?


1 % (afgerond)fond by
93 % (afgerond)fond of 
6 % (afgerond)fond at
fond in

'Fond of' (betekenis: dol op) is een vaste combinatie.
Zie ook de pagina look after.(Er is wat melk in de koelkast.)
There is ........ milk in the fridge.


94 % (afgerond)some 
6 % (afgerond)any

"Some" en "any" betekenen allebei "wat/enkele/een paar". Je gebruikt "some" in bevestigende zinnen en "any" in ontkenningen en de meeste vragen.
Zie ook de pagina some, any.TOTAALRESULTAAT:
93% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers