MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 26-01-2023 (niveau 1)eerdere test 26 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 26-01-2023 zo ingevuld:My neighbour ........ participate in a TV show next week!


65 % (afgerond)is going to 
7 % (afgerond)is
28 % (afgerond)will be

Je gebruikt am/are/is + going to + hele werkwoord als je wilt aangeven dat iemand iets in de toekomst van plan is. Ook gebruik je deze vorm als je een voorspelling doet over de toekomst, waarvoor je bewijs hebt.
Zie ook de pagina toekomende tijd.(Het nest van de vogel zat hoog in de boom.)
The ........ was high up in the tree.


10 % (afgerond)birds' nest
3 % (afgerond)birds's nest
10 % (afgerond)birds nest
78 % (afgerond)bird's nest 

Wanneer je wilt zeggen dat iets van één persoon (of dier) is, schrijf je er een 's achter.
Zie ook de pagina Danny's bike.Could I have a dozen ........ (eieren), please?


92 % (afgerond)eggs 
eyren
5 % (afgerond)egs
2 % (afgerond)egg's

Het woord "egg" heeft een regelmatig meervoud. Er komt dus een -s achter het enkelvoud. Je gebruikt in het Engels nooit -'s in het meervoud.
Zie ook de pagina banks, houses.(Het is nogal raar dat hij de baan niet wilde.)
It's ........ bizarre that he didn't want the job.


67 % (afgerond)quite 
15 % (afgerond)quit
3 % (afgerond)quits
16 % (afgerond)quiet

quiet = stil/stilte/rustig
quite = nogal
quit = stoppen
quits = gelijkstaan (We are quits now: we staan quitte.)
Zie ook de pagina quite, quiet, quit.TOTAALRESULTAAT:
76% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers