MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 29-09-2022 (niveau 1)eerdere test 29 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 29-09-2022 zo ingevuld:(Zij hebben de stad in 2008 verlaten.)
They ........ the city in 2008.


71 % (afgerond)left 
is leaving
5 % (afgerond)are leaving
24 % (afgerond)have left

In het Nederlands gebruik je voor zo'n zin de voltooid tegenwoordige tijd ('ze hebben verlaten'), maar dat is in het Engels fout.

Als er een tijdsbepaling in de zin staat die aangeeft dat iets is afgelopen (in 2008), gebruik je de verleden tijd ('they left').

'Leave' is een onregelmatig werkwoord en wordt 'left' in de verleden tijd.
Zie ook de pagina verleden tijd.(Welke betekenis heeft de 's in de volgende zin? Phil heeft een nieuwe fiets.)
Phil's got a new bike.


72 % (afgerond)has 
27 % (afgerond)bezit (van Phil)
1 % (afgerond)is

In het Engels kan de 's verschillende betekenissen hebben:
She's (ze heeft),
She's (ze is) en
Peter's dog (de hond van Peter)

In dit geval betekent het: Phil heeft een nieuwe fiets (Phil has got a new bike).
Zie ook de pagina be, have, do.(Kijk naar de wolken! Volgens mij gaat het regenen.)
Look at the ........ ! I think it's going to rain.


2 % (afgerond)cloud's
95 % (afgerond)clouds 
3 % (afgerond)cloud
1 % (afgerond)cloudes

Het woord "cloud" heeft een regelmatig meervoud. Er komt dus een -s achter het enkelvoud. Let op: je gebruikt in het Engels nooit -'s in het meervoud!
Zie ook de pagina banks, houses.(Ik wil graag twee flesjes cola, alstublieft.)
I'd like to have ........ bottles of coke, please.


1 % (afgerond)to
2 % (afgerond)too
97 % (afgerond)two 

to = naar
too = ook / te (too much = te veel)
two = twee
Zie ook de pagina to, too, two.TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers