MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 29-09-2022 (niveau 2)eerdere test 29 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 29-09-2022 zo ingevuld:(Ze gingen niet op zoek naar een mummie.)
They ........ going to look for a mummy.


was not
93 % (afgerond)were not 
7 % (afgerond)are not

Als je wilt zeggen dat iets niet het geval is, maak je een ontkenning. Bij "were" hoort "were not". De verkorte vorm is "weren't".
Zie ook de pagina ontkenning.Shall I hang the photograph ........ the wall?


16 % (afgerond)at
2 % (afgerond)to
81 % (afgerond)on 

"Aan de muur hangen" wordt in het Engels vertaald als "to hang on the wall".
Zie ook de pagina in, at, on.He ........ his parents a bunch of flowers yesterday.


4 % (afgerond)gived
6 % (afgerond)gives
90 % (afgerond)gave 

"Give" is een onregelmatig werkwoord. De verleden tijd is "gave".
Zie ook de pagina see - saw - seen.Een betekenis van het Engelse woord 'opportunity' is ........


89 % (afgerond)kans 
2 % (afgerond)overvloed
overkant
8 % (afgerond)tegenstelling

opposition = tegenstelling
other side = overkant
opposite = tegenover
abundance = overvloed
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
88% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers