29397 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 07-12-2023 (niveau 2)eerdere test 07 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 07-12-2023 zo ingevuld:(Afgelopen zomer zijn we niet naar het strand geweest.)
We ........ to the beach last summer


78 % (afgerond)did not go 
13 % (afgerond)did not went
9 % (afgerond)went not

Als je wilt zeggen dat iets niet het geval is, maak je een ontkenning. Bij de verleden tijd "went" hoort "did not go".
Zie ook de pagina ontkenning.Look, there's a cat ........ (onder) your bed.


80 % (afgerond)under 
on
19 % (afgerond)below

"Under" is een voorzetsel van plaats en betekent in dit geval "onder".
Zie ook de pagina in, at, on.I ........ to him in the supermarket yesterday.


84 % (afgerond)talked 
1 % (afgerond)talking
16 % (afgerond)have talked

Je gebruikt de verleden tijd (-ed achter het werkwoord) om aan te geven dat iets in het verleden is gebeurd en nu is afgelopen. Vaak staat er dan een tijdsbepaling in de zin die aangeeft dat iets is afgelopen, zoals "yesterday, a week ago, last month" etc.
Zie ook de pagina verleden tijd.Een betekenis van het Engelse woord 'disease' is ........ .


7 % (afgerond)overlijden
82 % (afgerond)ziekte 
5 % (afgerond)minachting
7 % (afgerond)afkeuren

decease = overlijden
disrespect = minachting
disapprove = afkeuren
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff