47852 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 02-04-2020 (niveau 1)eerdere test 02 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 02-04-2020 zo ingevuld:(Wij lezen elke dag de krant.)
We ........ the newspaper every day.


5 % (afgerond)reads
1 % (afgerond)read's
18 % (afgerond)are reading
76 % (afgerond)read 

Je gebruikt de tegenwoordige tijd onder andere voor feiten of gewoonten.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.(Welke betekenis heeft de 's in de volgende zin? Danny is een lange vent.)
Danny's a tall guy.


2 % (afgerond)has
93 % (afgerond)is 
5 % (afgerond)bezit (van Danny)

In het Engels kan de 's verschillende betekenissen hebben: has (heeft), is (is) en een bezits-s (Peter's dog = de hond van Peter).

In dit geval betekent het 'is': Danny is een lange vent (Danny is a tall guy).
Zie ook de pagina be, have, do.(Taylor heeft veel vrienden.)
Taylor has a lot of ........ .


98 % (afgerond)friends 
friend
friendes
2 % (afgerond)friend's

Het woord "friend" heeft een regelmatig meervoud. Er komt dus een -s achter het enkelvoud. Let op: je gebruikt in het Engels nooit -'s in het meervoud!
Zie ook de pagina banks, houses.(Hij werkt als ingenieur.)
He works ........ an engineer.


9 % (afgerond)like
91 % (afgerond)as 

Like als voorzetsel betekent 'net zoals', terwijl as als voorzetsel een beroep aangeeft of zegt waarvoor iets gebruikt wordt.
Zie ook de pagina as, like.TOTAALRESULTAAT:
90% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers