30528 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 06-12-2022 (niveau 1)eerdere test 06 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 06-12-2022 zo ingevuld:(Scott gaat naar het station lopen.)
Scott ........ walk to the station.


1 % (afgerond)am going to
17 % (afgerond)will going to
6 % (afgerond)are going to
76 % (afgerond)is going to 

Om te zeggen dat iemand iets in de toekomst van plan is, gebruik je am/is/are (of de verkorte vorm) + going to + werkwoord.
Zie ook de pagina toekomende tijd.(Het examen was veel makkelijker dan ik had verwacht.)
The exam was much ........ than I had expected.


1 % (afgerond)easiest
8 % (afgerond)more easy
1 % (afgerond)most easy
90 % (afgerond)easier 

Bijvoeglijke naamwoorden van twee lettergrepen eindigend op een medeklinker + -y krijgen in de vergrotende trap -ier.
Zie ook de pagina big - bigger - biggest.Het woord 'bull' (stier) rijmt op:


1 % (afgerond)fall
68 % (afgerond)wool 
11 % (afgerond)skull
21 % (afgerond)dull

Hoewel bull en wool qua spelling niet op elkaar lijken, spreek je beide woorden toch ongeveer zo uit als de Nederlandse 'oe' van moeder. (Al moet wel gezegd worden dat de 'oo' in wool iets langgerekter uitgesproken wordt dan de 'u' van bull.) 'dull' en 'skull' lijken qua uitspraak meer op het Nederlandse 'dal'.
Zie ook de pagina heard, beard, heart.(Maak het spreekwoord af.)
Revenge is ........ .


2 % (afgerond)salty
6 % (afgerond)sour
86 % (afgerond)sweet 
6 % (afgerond)cheap

Dit spreekwoord kun je vertalen met: wraak is zoet.

Soms ook:
Revenge is bitter sweet.

Een andere uitdrukking over wraak:
Revenge is a dish best served cold = wraak geeft meer voldoening als je er even mee wacht.
(letterlijk: wraak is een gerecht dat je het best koud kunt serveren.)
Zie ook de pagina cats and dogs.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff