47530 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-01-2020 (niveau 3)eerdere test 22 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 22-01-2020 zo ingevuld:When criminals were sentenced to death in the Middle Ages, they were usually ........ .


28 % (afgerond)hung
68 % (afgerond)hanged 
4 % (afgerond)hunged

Er zijn twee vervoegingen van het onregelmatige werkwoord 'hang': (op)hangen vervoeg je: hang-hung-hung, maar ophangen (doodstraf) vervoeg je: hang-hanged-hanged.
Zie ook de pagina see - saw - seen......... Elisabeth, sector four is more cluttered than sector three.


8 % (afgerond)According by
1 % (afgerond)As according
As per
90 % (afgerond)According to  

'According to' (betekenis: volgens) is een vaste combinatie.
Zie ook de pagina look after.(Een typische Engelse slanguitdrukking, die een lange periode beschrijft.)
I haven't seen him in ........ years.


14 % (afgerond)cockney's
28 % (afgerond)monkey's
2 % (afgerond)pony's
56 % (afgerond)donkey's 

(Een opgave van Darius van der Pluim.)
Deze uitdrukking is 'cockney rhyming slang', oorspronkelijk 'a period as long as a donkey's ear' (zo lang als het oor van een ezel).

cockney = inwoner van een beroemde volksbuurt van Londen, taal gesproken door de cockney.

'Cockney rhyming slang' ontstond waarschijnlijk al rond 1850 in de Londense East End, maar werd in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog ontwikkeld tot een soort bargoens, een geheimtaal voor de eigen groep, door Londense East-End-soldaten, de Cockneys. Veel woorden en uitdrukkingen worden nog regelmatig algemeen (speels) gebruikt. Sommige typische woorden rijmen niet, maar worden wel tot de groep gerekend.
Zie ook de pagina stick in the mud.Een betekenis van het Engelse woord 'adhere to' is ........


68 % (afgerond)zich houden aan 
11 % (afgerond)uitstellen tot
4 % (afgerond)afdalen in
17 % (afgerond)verplaatsen naar

adhere = aanhangen, zich ergens aan houden

defer = uitstellen
descend = afdalen
move = verplaatsen
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
71% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers