47567 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-01-2020 (niveau 2)geen eerdere test beschikbaar 13 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 13-01-2020 zo ingevuld:Good morning. The matches ........ at three this afternoon, so we still have five hours to get there.


12 % (afgerond)started
80 % (afgerond)start 
8 % (afgerond)have started

Bij vaste tijden en schema's kun je de tegenwoordige tijd gebruiken om de toekomst aan te duiden.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Susan played her guitar part ........ .


21 % (afgerond)wonderful
45 % (afgerond)wonderfully 
30 % (afgerond)wonderfull
4 % (afgerond)wonderfuly

Het bijwoord wonderfully zegt in dit geval iets over het werkwoord (play). De meeste bijwoorden worden gevormd door -ly achter het bijvoeglijk naamwoord te zetten.
Zie ook de pagina silent - silently.Applicants for the job should have a strong ........ with sports.


2 % (afgerond)affiniti
91 % (afgerond)affinity 
1 % (afgerond)affinitie
6 % (afgerond)afinnity

De juiste spelling van het Engelse woord voor 'affiniteit' is 'affinity'.
Zie ook de pagina accessible.(De kooi van de papegaai is gigantisch.)
The ........ is huge.


2 % (afgerond)parrots's cage
74 % (afgerond)parrot's cage 
18 % (afgerond)parrots' cage
6 % (afgerond)parrots cage

Wanneer je wilt zeggen dat iets van ייn persoon (of dier) is, schrijf je er 's achter.
Zie ook de pagina Danny's bike.TOTAALRESULTAAT:
72% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers