47530 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-01-2020 (niveau 1)geen eerdere test beschikbaar 13 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 13-01-2020 zo ingevuld:(Esther kijkt op dit moment naar het scherm.)
Esther ........ at the screen.


19 % (afgerond)looks
4 % (afgerond)look
76 % (afgerond)is looking 
1 % (afgerond)looked

Je gebruikt de tegenwoordige tijd in duurvorm ("to be" gevolgd door een werkwoord + -ing) voor iets dat nu aan de gang is of wat iemand nu aan het doen is.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Wat heb je daar? Breng het maar even naar mij toe.)
What do you have there? Please ........ it to me.


17 % (afgerond)take
83 % (afgerond)bring 

take = ergens naartoe wegbrengen, meenemen
bring = hiernaartoe halen
Zie ook de pagina bring, take.(Eindelijk ontmoeten we elkaar!)
We meet ........ last!


3 % (afgerond)with
4 % (afgerond)by
1 % (afgerond)in
92 % (afgerond)at 

'At' maakt deel uit van de uitdrukking 'at last' (betekenis: eindelijk).
Zie ook de pagina in, at, on.(De huisbaas dreigde hem zelfs met uitzetting.)
The landlord even ........ him with eviction.


50 % (afgerond)threatened 
14 % (afgerond)traitened
30 % (afgerond)treatened
5 % (afgerond)thraitened

De juiste spelling van '(be)dreigen' is 'threaten'.
Zie ook de pagina accessible.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers